Holland Kozijnen vof

Gratis Advies of vragen?    Bel direct!!  088-4949300  (Landelijk nummer)

 
 


Montage Kunststof kozijnen. Klik op de tekening om alles te zien.

De draaiende delen demonteren die in het oude kozijn aanwezig zijn. Glaslatten los halen om het vaste glas te verwijderen. Zo nodig de binnenmuurafwerking insnijden langs het kozijn. Zo kun je schade aan de muurafwerking voorkomen of beperken.

Eerst eventuele tussenstijlen in het oude kozijn met een reciprozaag doorzagen en verwijderen. Hierna in beide stijlen twee zaagsneden boven elkaar aanbrengen. Met een hamer de schijf hout tussen de zaagsneden wegtikken

Op de plaats waar de schijf hout zat het uiteinde van een koevoet plaatsen. Met de koevoet eerst het bovenste deel van een stijl en daarna het onderste deel voorzichtig loswrikken. Met de hand de twee delen van een stijl verwijderen.

Vervolgens de boven- en onderdorpel van het oude kozijn voorzichtig verwijderen. De oude spouwlatten blijven zitten. Oppassen dat lood- of DPCstroken niet beschadigd raken. De uitstekende delen van kozijnankers platslaan.

Een stelkozijn wordt gemaakt van multiplex, kunststof stroken of houten delen. Multiplex en hout vooraf behandelen tegen vochtinvloeden. De benodigde lengte en breedte van de delen van het stelkozijn inmeten. De negge van het oude kozijn is maatgevend voor de plaats van de voorzijde van het nieuwe kozijn.

De eventuele kier tussen spouwlat en buitenblad met PURPLUS (zie onze webshop) dichtzetten. Afhankelijk van de situatie langs de voorzijde van de stroken voor het stelkozijn een smalle strook hout of multiplex vastschroeven. Voor de montage, op het stelkozijn compressieband aanbrengen.

De stroken waaruit het stelkozijn bestaat met schroeven vastzetten op de spouwlatten. Altijd beginnen met de onderdorpel. Controleren of het stelkozijn waterpas en te lood staat. Bij kozijnen die tot het maaiveld lopen op de onderdorpel van het stelkozijn een strook lood aanbrengen.

Als het stelkozijn klaar is, kan het monteren van het kunststof kozijn beginnen. De draaiende delen eerst uit het kozijn verwijderen. Rondom op het kozijn compressieband aanbrengen. 

Het kunststof kozijn in het stelkozijn plaatsen. De omtrekspeling rondom gelijk verdelen. Controleren of de rubber afdichtingflap, die de voorzijde van het stelkozijn afdekt, overal goed op het gevelmetselwerk aansluit.

Het kozijn met schroeven vastzetten op het stelkozijn. De schroefgaten zijn al in de fabriek aangebracht. Draai ze vast om vervolgens weer 3 slagen terug te draaien. Gebruik steeds de waterpas.

De diagonalen opmeten om te controleren of het kozijn haaks is. Het verschil mag niet meer dan 3mm zijn. Met een waterpas controleren of de stijlen te lood staan. De schroeven definitief vastdraaien. (vast is vast)

Draaiende delen inhangen in het kozijn en de glaslijsten loshalen. De benodigde steunblokjes en het isolatieglas plaatsen. In draaiende delen het glas met steun- en stelblokjes klemzetten (opspieën). Dit voorkomt het uitzakken van een draaiend deel door het gewicht van het glas.  

Als het glas geplaatst is, altijd controleren of een raam of deur (nog) goed sluit. Zonodig het hang en sluitwerk bijstellen. Soms is het nodig om een ruit opnieuw op te spieën.

Als een raam of deur goed sluit, kunnen de glaslijsten worden aangebracht. Altijd eerst de korte en daarna de lange glaslijsten plaatsen. Lange glaslijsten eerst in de hoekpunten plaatsen. Daarna de glaslijst naar het midden toe inkloppen met een rubber kunststof hamer.

De binnenafwerking rond een kozijn inmeten, op maat zagen en monteren. Beschermfolie van het kozijn verwijderen. Het kozijn en het glas ontvetten en schoonmaken. Naden tussen de binnenafwerking en de bouwkundige constructie met kunststof afwerkprofiel en kit afdichten.

(zie onze webshop)